Badania

 

Badania słuchu

audiometr na komputer
Badania słuchu, które wykonujemy w naszym gabinecie protetyki słuchu to badania obiektywne i badania subiektywne, w celu precyzyjnego określenia problemu każdego pacjenta.Dzięki przeprowadzonym badaniom i na podstawie ich wyników możemy precyzyjnie dopasować aparat słuchowy, adekwatnie do potrzeb pacjenta i do jego rodzaju niedosłuchu.

 

Badania subiektywne

Audiometria tonalna to badanie słuchu, na podstawie którego określamy próg słyszenia pacjenta . Badanie jest proste i bezbolesne- pacjent musi uczestniczyć czynnie w badaniu. Badanie polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha badanego drogą powietrzną lub kostną poprzez nagłowne słuchawki powietrzne bądź kostne.
W wyniku badania uzyskuje się informacje, które pozwalają określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu.Audiometria słowna to badanie słuchu,na podstawie którego określamy procent zrozumienia mowy pacjenta. Badanie jest proste i bezbolesne- pacjent musi uczestniczyć czynnie w badaniu.Badanie polega na powtarzaniu testów liczbowych i słownych przez pacjenta. Audiometria mowy pozwala określić stopień rozumienia mowy z zależności od intensywności dźwięków mowy.
Krzywa zrozumienia mowy jest procentem poprawnie zidentyfikowanych słów przy różnych intensywnościach dźwięku.

 

Badanie obiektywne

Audiometria impedancyjna to badanie słuchu, na podstawie którego określamy impedancję ucha środkowego. Metoda określa stan narządu słuchu badanego pacjenta, miejsce uszkodzenia i charakter procesu chorobowego – obiektywna i nieinwazyjna metoda oceny ubytków słuchu. Testy impedancji akustycznej obejmują: – pomiar impedancji akustycznej – tympanogram i pomiar progu odruchu mięśnia strzemiączkowego.